Ospiti inglesi a Montelparo per “George” Sydney Smith